Very Short Introductions

Very Short Introductions (nghĩa: Dẫn nhập ngắn) là bộ sách dài kì của nhà xuất bản Oxford University Press nhắm đến đối tượng độc giả thông thường. Mỗi cuốn khái quát sơ lược về một chủ đề nào đó được viết bởi các chuyên gia, trải dài trên nhiều lĩnh vực như mỹ thuật 22, âm nhạc, tôn giáo, ẩm thực, tâm lý học, v.v... Tập đầu tiên của bộ sách có tên Classics (nghĩa: "Cổ điển học") được xuất bản năm 1995 và đến nay gần 400 tập đã được ra mắt người đọc. Hầu hết các cuốn sách được viết riêng cho bộ sách này song, khoảng 60 cuốn đầu tiên đã được xuất bản trước khi được đưa vào tủ sách Dẫn nhập.

Bộ sách Very Short Introductions có thể được xem là bán chạy, hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới theo số liệu của Oxford University Press[1] và đã được dịch ra hơn 25 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.[2] Tại Việt Nam, một vài cuốn đã được xuất bản bởi nhà xuất bản Trí Thức.

Bản dịch tiếng Việt

# Chủ đề Tác giả Xuất bản ở Anh Xuất bản ở Việt Nam
083 Art Theory
"Thế mà là nghệ thuật ư?"
Cynthia Freeland 2001 với tên But Is It Art?: An Introduction to Art Theory
13 tháng 2 năm 2003 với tên Art Theory
2009
104 The Elements
"Các nguyên tố - Dẫn nhập ngắn Lưu trữ 2013-12-24 tại Wayback Machine"
Phillip Ball 2002 với tên The Ingredients: A Guided Tour of the Elements
8 tháng 4,2004
2013
130 Buddhist Ethics
"Đạo đức học Phật giáo: Dẫn nhập ngắn"
Damien Keown 23 tháng 6 năm 2005 2013
131 Tragedy
"Bi kịch - Dẫn nhập ngắn"
Adrian Poole 11 tháng 8 năm 2005 2013
133 The History of Time
"Lịch sử thời gian"
Leofranc Holford-Strevens 11 tháng 8 năm 2005 2011

Tham khảo

  1. ^ “Languages: A Very Short Introduction”. Oxford University Press (UK). Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 2 năm 2015. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2011. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp)
  2. ^ Glendinning, Simon (2011). Derrida: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. tr. ii. ISBN 978-0-19-280345-0.

Liên kết ngoài

  • Very Short Introductions của Oxford University Press